«La integració al territori i la connexió de les empreses millorarà l’economia local»

Anthony Giddens (Londres, 1938) és un dels sociòlegs més influents de l’actualitat i es coneix com el pare de la “Tercera Via”, nom que engloba unes teories que pretenen agafar el millor de dos sistemes tan diferents com el capitalisme liberal i el socialisme. D’aquesta manera, defensa que els governs afavoreixin una estabilitat macroeconòmica i desenvolupin polítiques de benestar, però sense intervenir directament ni imposar polítiques paternalistes. A més  és un dels principals partidaris de crear feina mitjançant la millora de l’educació i de fomentar beneficis fiscals per les empreses que assumeixin les seves responsabilitats. Actualment, Giddens és l’assessor del primer ministre britànic Tony Blair.1.- Les teves teories referents a les reformes en l’economia dels estats, busquen un liberalisme social? En quin sentit?

Sóc un demòcrata liberal i crec que estic jugant un paper important per a l’estat ajudant a aconseguir solidaritat social i fent promoció de l’igualtat. Per descomptat, en la societat moderna això s’ha de fer a través del paper del mercat i de les institucions del sector terciari. Hem de trobar un bon equilibri en aquests dos aspectes.

2.-Les grans multinacionals tenen una major capacitat de contractar i obtenir uns majors beneficis fiscals i per tant, de beneficiar-se de les teves teories de la “Tercera Via”. Com veus això?

Les empreses multinacionals tenen el paper més important a representar en el món actual. És un error culpar-les massa dels problemes socials, tal i com es tendeix a fer entre els cercles de gent d’esquerres. Però, d’altra banda, hi ha clarament una necessitat d’una millor regulació en les seves activitats. El principal problema es troba en què la legislació internacional és dèbil i gens efectiva. Estic a favor d’una regulació internacional més forta que redueixi l’evasió d’impostos i que persuadeixi les empreses a actuar d’una manera responsable amb el medi ambient.

3.- Com són d’importants les empreses locals en l’economia d’un municipi?

Les empreses locals seran importants en l’economia local així com millor s’integrin en la ciutat i millors connexions tinguin. Això mateix és el que està fent el vostre alcalde a la ciutat. En aquest sentit, no veig cap problema en l’empresa local mentre tingui una estratègia.

4. – Podríem dir que Sant Cugat del Vallès és una ciutat privilegiada en el marc de les ciutats del sud d’Europa? Per què? (Alts índexs d’ocupació, bona part de la població amb estudis universitaris…)

Sant Cugat és una ciutat molt especial, tal i com pot observar qualsevol visitant. És elegant i té una especial cura amb els espais verds. A més, és privilegiada perquè atrau un determinat tipus de persones, especialment joves professionals de les tecnologies de la informació i d’altres àrees econòmiques. No és usual trobar un poble amb tanta gent preparada acadèmicament. Una característica significativa es l’elevada taxa de natalitat, que mostra un equilibri positiu de la conciliació de la vida familiar i laboral.

Enllaços relacionats:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *