NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA SOBRE L’ESTATUT 2006

Els bisbes de Catalunya reunits a Montserrat per commemorar els 125 anys de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya, han demanat amb fervor a la Verge Maria que continuï ajudant la fe i la comunió en l’amor de les nostres Esglésies diocesanes, i que atorgui al poble català el do de la pau, de la unitat i d’un progrés autènticament humanitzador, especialment en aquests moments que està en camí de dotar-se d’un nou Estatut d’Autonomia que substituirà l’aprovat el 1979.
Els bisbes valoren positivament tot allò que el progrés de l’autogovern pot aportar a Catalunya: redreçament del país, suport a la llengua i a la cultura pròpies, enfortiment de les institucions catalanes i millora del seu finançament. Desitgen que si el nou Estatut és aprovat definitivament, sigui aplicat amb generositat, amb atenció a les necessitats reals del país i amb sentit de solidaritat fraterna i de respecte mutu entre els ciutadans de Catalunya i els de la resta d’Espanya.
No poden tanmateix els bisbes, deixar d’expressar, una vegada més, la seva preocupació per la manera com el Títol primer de l’Estatut tracta la dimensió ètica de la vida, el matrimoni i la família, la dignitat de la persona humana, la llibertat d’ensenyament pròpia d’una societat democràtica i pluralista, i el respecte pels més dèbils, sobretot els no-nascuts i els malalts terminals. El contingut d’aquest títol primer, tot i que no estableix una normativa i que està limitat per l’article 37.4, palesa uns criteris que contradiuen l’esperit de l’humanisme cristià.
Com per a d’altres decisions de tipus polític, serà cada persona la qui haurà de fer un discerniment just i equitatiu per decidir responsablement la seva posició davant el referèndum que s’anuncia per d’aquí a uns mesos, sabent que en depèn el futur del nostre poble..

1 comentario


  1. I really enjoyed looking at your site, I found it very helpful indeed, keep up the good work.»

    Responder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *